Utylizacja sprzętu elektronicznego - mówimy jak!

2021-01-12
Utylizacja sprzętu elektronicznego - mówimy jak!

Wraz z rozwojem technologicznym znacząco wzrosła również liczba wykorzystywanego na co dzień sprzętu elektronicznego. To między innymi komputery stacjonarne, laptopy, power banki, zasilacze i baterie. Stosują je zarówno osoby prywatne, firmy i różnego rodzaju instytucje. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy sprzęt zużyje się lub okaże niesprawny? Odpadów elektronicznych nie można pozbywać się w przypadkowych miejscach. Obowiązują tu bowiem szczegółowe przepisy. Prawidłowa utylizacja sprzętu elektronicznego musi być przeprowadzona według określonych zasad. Jak to wygląda w praktyce?

Niebezpieczne odpady elektroniczne

Elektroodpady mogą być bardzo szkodliwe. Dotyczy to zarówno oddziaływania na człowieka, jak i środowisko naturalne. We wnętrzu sprzętu komputerowego znaleźć można wiele elementów, które posiadają w swoim składzie toksyczne związki, mogące stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. To między innymi ołów, który wykorzystywany jest przy produkcji kineskopów oraz lamp oscyloskopowych. Pozostawiony w nieodpowiednim miejscu sprzęt elektroniczny, może zacząć po pewnym czasie uwalniać rtęć lub związki bromu, które po przedostaniu się do gleby lub wód gruntowych, mogą stanowić poważne zagrożenie. Z tego też powodu nie powinien on zalegać na podwórkach lub ogrodach działkowych, co niestety w dalszym ciągu często ma miejsce.

Nielegalne pozbywanie się odpadów

Sporym problemem jest również zjawisko nielegalnego pozbywania się elektroodpadów. Sprzęt wyrzucany jest w lasach, na dzikich wysypiskach śmieci lub po prostu umieszczany w standardowym śmietniku, który nie jest przystosowany do tego typu  odpadów. Należy pamiętać o tym, że takie działania są nielegalne, a za ich stosowanie grozi kara grzywny, która może wynosić nawet 5 tysięcy złotych.

Zasady właściwej utylizacji sprzętu elektronicznego

Przy utylizacji tego rodzaju odpadów należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. W urządzeniach elektrycznych znajduje się wiele potencjalnie niebezpiecznych pierwiastków, które mogą stanowić zagrożenie. Z tego powodu utylizacja sprzętu elektronicznego każdorazowo musi odbywać się oddzielnie. Zabronione jest wyrzucanie elektrośmieci, które wymieszane zostały z innymi odpadami, takimi jak plastik lub resztki produktów spożywczych. Co zalicza się do elektrośmieci? To sprzęt elektryczny i elektroniczny, który podlega zasadom gospodarki odpadami, taki jak: -       różnego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, odkurzacze), -       elektronika użytkowa (telewizor, odtwarzacz DVD, zasilacz), -       akcesoria komputerowe (klawiatury do laptopów, kieszenie na dysk, myszki), -       zużyte baterie, power banki, -       elektronarzędzia. Zabroniona jest również samodzielna utylizacja i demontowanie urządzeń w amatorski sposób. Grozi to bowiem ryzykiem zatrucia środowiska naturalnego lub spowodowaniem zagrożenia dla własnego zdrowia. Sprzęt do utylizacji koniecznie musi trafić do właściwego punktu.

Gdzie wyrzucić elektroodpady?

Elektroodpady takie jak komputery, baterie, sprzęt AGD, zasilacze lub różnego rodzaju akcesoria komputerowe, jak klawiatury do laptopów, utylizować można w punktach selektywnej zbiórki odpadów. Adresy takich miejsc, sprawdzić można za pośrednictwem Internetu. Obowiązek przyjmowania elektrośmieci mają również sklepy zajmujące się sprzedażą elektroniki. Należy mieć jednak na uwadze że placówki wprowadzają w tym zakresie pewne obostrzenia. Klient może pozostawić stary sprzęt jeśli dokona zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju. Można spotkać się także ze specjalnymi pojemnikami, które przeznaczone są do składowania elektrośmieci. W większości przypadków będą to jednak kontenery, w których umieścić można sprzęt o mniejszych gabarytach. Na rynku znajdują się również specjalistyczne firmy, które odbierają zużyty sprzęt elektroniczny. Sprzęt często odbierany jest bezpłatnie, jednak takie oferty dotyczą głównie elektrośmieci o sporych gabarytach. Ważne również, by było to urządzenie kompletne, nieposiadające wymontowanych części oraz niestwarzające zagrożenia podczas jego transportu.

Kwestia baterii

Bardzo dużą liczbę elektroodpadów stanowią baterie. Zasilają one bowiem wiele urządzeń, takich jak laptopy lub inny sprzęt wykorzystywany na co dzień w gospodarstwach domowych. Utylizacja baterii również powinna odbywać się na podstawie określonych zasad. Nie mogą one trafiać do zwykłego kosza. Oprócz możliwości skorzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów, utylizacja baterii coraz częściej odbywać może się także w innych placówkach, takich jak na przykład poczta. W tym przypadku ustawiane są specjalne pojemniki, do których wrzucać można zużyte baterie określonego rodzaju. Warto zwracać uwagę na prawidłową utylizację sprzętu elektronicznego. Niezwykle dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, że sprzęt szybko się starzeje. W rezultacie liczba elektrośmieci nieustannie rośnie. Usuwanie ich w nieprawidłowy sposób może w bardzo negatywny sposób odbić się na środowisku, w którym żyjemy. Wobec tego każdemu powinno zależeć na tym, by śmieci trafiały w odpowiednie i przeznaczone do tego miejsca.

pixel